Nawigacja

O szkole

Profil szkoły

Wizja Szkoły:

Nasza Szkoła to drugi dom, w którym współpracując z Rodzicami, dbamy o wszechstronny rozwój każdego ucznia, kształtowanie postaw do wartości chrześcijańskich wskazanych przez Patrona Szkoły Jana Pawła II i patriotyzmu oraz zapobiegania zachowaniom problemowym, uwrażliwianie na dobro, miłość i piękno. 

 

 

Misja Szkoły:

"W wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – po to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał – ażeby poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale także i dla drugich"

Jan Paweł II, Homilia, Poznań, 03.06.1997 r.

 

Hymn szkoły.


Słowa: mgr JÓZEFA ZAWADA
Muzyka: mgr WOJCIECH GORYCA

Niech serca małe i duże
radosnym wciąż biją tonem,
bo Papież Jan Paweł II,
jest Naszej Szkoły Patronem.

Dumni z Papieża - Rodaka
zawsze będziemy gotowi
podążać jego śladami,
otwierać drzwi Chrystusowi.

By pokój był w sercach, w szkole,
w świecie, w ojczyźnie, w rodzinie,
by człowiek kochał człowieka -
tego nas uczy to imię.

Godni wielkiego imienia,
wzorem Wielkiego Pielgrzyma
żyjmy w przyjaźni i zgodzie
jak jedyna Bożą Rodzina.

 

Kalendarz

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jurkowie
    Jurków 150, 32-860 Czchów
  • (+14) 68-42-200